Pixis.be | Algemene Verkoopvoorwaarden


De volgende voorwaarden gelden voor de relatie tussen de klant en www.pixis.be, volledig eigendom van Pixis bvba en gevestigd te Sint-Michielslaan, 47 – 1040 Brussel. Bij elk bezoek en eventuele verkoop via www.pixis.be nemen we aan dat de klant de voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Pixis.be behoudt zich allen tijde het recht voor op het aanpassen van de voorwaarden die vermeld zijn op deze website.

Prijzen
De prijzen zijn geldig op de dag van de raadpleging van de website of gedurende hun geldigheidsduur als deze uitzonderlijk vermeld wordt. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven en ook zonder verzendkosten bijgerekend. Voor Europese klanten onderworpen buiten België veronderstellen we dat het door u ingegeven BTWnummer geldig is. In het geval van een ongeldig nummer zullen wij verplicht zijn om u voor de levering het Belgisch BTW te laten betalen. De online vermelde prijzen zullen in dat geval dus verhoogd worden met 21%.

Bestelling
De bestelling is pas definitief als hij bevestigd is door de betaling van de vermelde prijs. Pixis.be of Paypal verbinen zich ertoe de bestelling op elektronische wijze te bevestigen na ontvangst van de betaling. Tijdens het ingeven van uw bestelling, garandeert u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop.

Persoonlijke gegevens
Pixis.be gebruikt uw persoonlijke gegevens in het kader van de bevestiging, facturering en levering van uw bestelling. Voor wat de inrichting en het beheer van uw gebruikersprofiel betreft, bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. In geval van fouten in het adres, de factureringsgegevens of anderen kan pixis.be niet aansprakelijk gesteld worden door het niet vervullen van zijn verplichtingen (bv levering of correspondentie). U bent ook verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord dat gekoppeld is aan uw gebruikersprofiel. De minderjarigen kunnen enkel gebruik maken van deze website met toestemming van een ouder of voogd.

Verzendingskosten
De verzendingskosten worden berekend op basis van het bedrag van de bestelling (exclusief BTW) en worden bekend gemaakt bij het valideren van uw winkelkar.

Levering
De bestellingen worden geleverd binnen de 5 tot 30 werkdagen na validatie in functie van de beschikbaarheid van onze voorraad en van onze leveranciers. De levertijden op Pixis.be zijn altijd indicatief. De verantwoordelijkheid van Pixis kan niet worden ingeschakeld wanneer er vertragingen oplopen tijdens het transport. In geval van afwezigheid kan de klant contact opnemen met onze vervoerder om hem te vragen het pakket op een ander tijdstip te leveren, deze kan dan extra kosten opvragen. Na 14 dagen zonder nieuws van de klant zal het pakket teruggestuurd worden. Verzendingskosten voor het opnieuw leveren van een teruggestuurde bestelling zullen berekend worden onafhankelijk van een eventuele korting of promotie op de aanvankelijke bestelling. Als afzender is Pixis.be verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. De klant kan ons contacteren als hij 30 werkdagen na de registratie van de betaling zijn bestelling nog niet heeft ontvangen.

Schade tijdens het vervoer
Pixis bvba kijkt alle bestellingen zorgvuldig na voor elke verzending. De goederen worden met zorg verpakt. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddelijk na ontvangst te controleren en ons meteen te verwittigen in geval van enige beschadiging. Hij kan ons liefst e-mailen, met een foto van het beschadigd item. Het is sterk aangeraden de verpakking van de post niet weg te gooien voor het vaststellen van de goede staat van de goederen. Het terugsturen naar de zender moet altijd gebeuren in overleg met Pixis bvba en zal niet aanvaard worden zonder hun voorafgaande toestemming. Het item moet voldoende gefrankeerd en in zijn originele verpakking teruggestuurd worden naar het volgend adres : Pixis - Tollaan, 97 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe. De verzendingskosten voor een terugkeer zijn ten laste van de afzender. Het nummer van de bestelling moet vermeld worden. Niet aangemelde retours zullen niet gekrediteerd worden. Pixis bvba zal de teruggestuurde artikel terugbetalen op de hierboven vermelde voorwaarden in een periode van 30 dagen. De verzendingskosten worden in tegendeel niet vergoed, de klant ontvangt dus de aankoopprijs verminderd met deze kosten, behalve in geval vaneen artikel die door de schuld van moderndisplays.be fout geleverd werd. Pixis bvba behoudt zich het recht voor om teruggestuurde bestellingen te weigeren indien ze reed gebruikt zijn geweest of in geval van verdenkingen dat de schade veroorzaakt zou zijn door een derde partij, andere dan Pixis.be.

Annulering van een opdracht
In geval van een annulering van de bestelling is de klant aansprakelijk voor een bedrag dat overeenkomt met de reeds gemaakte kosten, vermeerderd met 35% van de bestelde hoeveelheid.

Betaling
De betalingen op Pixis.be worden gemaakt via het Paypal® platform, veilig online banksysteem of via voorafgaande bankoverschrijving.

Rechten
Pixis bvba behoudt zich het volledig eigendom van de geleverde goederen tot de volledige uitbetaling van de prijs. De foto’s, illustraties, kleuren en teksten die geassocieerd zijn met de producten op de website hebben geen contractuele waarde en kunnen moderndisplays.be niet binden. De Belgische wet is van toepassing voor alle overeenkomsten tussen Pixis.be en de klant.

Intellectueel recht
De compilatie van alle inhoud die op deze website staat, behoort uitsluitend tot Pixis.be en wordt beschermd door het Belgische en internationaal auteursrecht. Alle inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, iconen e.d. zijn het eigendom van Pixis.be of van haar leveranciers en wordt beschermd door de Belgische en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten et intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren tot Pixis.be en/of haar partners.

Winkelwagen:
Artikelen: 0 Totaal: 0 €
 
Safe payment with Paypal  

             
 
Betaal uw order :
- via creditkaart
- via overschrijving
- via Paypal

Contact Express 


+32 (0)2 775 01 00 
+32 (0)2 775 01 09

Nieuws Express 


Name